Ce reprezinta Intrastat

Linkuri catre documente oficiale

Intrastat este denumirea sistemului de colectare a datelor statistice privind comerţul cu bunuri între ţările din Uniunea Europeană.

 

Cine declara Intrastat ?

Declaratia intrastat trebuie întocmita de societatile comerciale care au depasit in anul anterior pragul valoric stabilt pentru import-export si de catre cei care au depasit pragul valoric in cursul anului, acestia trebuind sa completeze declaratia incepand cu luna in care au depasit. Pragurile reprezinta limita care determina valoarea importului/exportului sub care comerciantii pot face schimburi fara sa fie nevoie sa completeze declaratia intrastat.
Pentru anul 2020 pragurile valorice sunt urmatoarele:

Pentru import(introduceri de marfa) 500000 lei;

Pentru export(expedieri de marfa) 900000 lei;

 

Cand se depune?

Termenul limita de transmitere a datelor Intrastat îl reprezinta intotdeauna data de 15 a lunii urmatoare celei de referinta.

Ce trebuie declarat?

 

În declaratia intrastat trebuie mentionate urmatoarele informatii: fluxul (introduceri/expedieri); perioada de referinta; date de identificare ale firmei; tara de destinatie/tara de expeditie; cod marfa (8 cifre); natura tranzactiei; modul de transport; termenii de livrare; cantitatea in Kg; cantitatea in unitate de masura suplimentara; valoarea facturata; valoarea statistica.

LEGISLATIE EUROPEANA DECLARATII INTRASTAT

LEGISLATIE NATIONALA DECLARATII INTRASTAT

LEGISLATIE EUROPEANA VAMALA

Documentul Comisiei Europene TAXUD 1661/2006 privind măsurile tranzitorii  în domeniul vamal ale Actului de Aderare

 

REGULAMENTUL (U.E) NR. 952/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii – publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 269 din 10 octombrie 2013.

 

Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere, la care ţara noastră a aderat prin Legea nr. 103 din 19 iunie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 289/27 iunie 2000.

-Decizia Consiliului din 25 septembrie 2008 de aprobare în numele Comunităţii a anexei 8 la Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

-Amendament la Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere (Convenţia de armonizare), Geneva, 21 octombrie 1982, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29 aprilie 2014 de stabilire a programului de lucru pentru Codul Vamal al Uniunii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L134 din data de 7 mai 2014. 

 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei.

 

Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei

 

Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2089 al Comisiei din 14 noiembrie 2017 privind modalitățile tehnice pentru dezvoltarea, întreținerea și utilizarea sistemelor electronice destinate schimbului de informații și pentru stocarea acestor informații în temeiul Codului vamal al Uniunii.

 

Regulamentul Delegat (UE) 2018/1063 al Comisiei din 16 mai 2018 de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii

LEGISLATIE NATIONALA VAMALA